ALDO Agilt ledarskap för digital omställning

Person with a torch in their hand and a sweater with a heart on it.

Måndag 17 april–fredag 9 juni 2023

Vi blir mer och mer uppkopplade. Och vi förväntar oss i allt högre grad att kunna utföra allt på nätet. Så hur påverkar det dig och din organisation?

Sannolikheten är rätt hög att också ni behöver äga och hantera digitala tjänster. Så att ni kan möta och betjäna människor via webbsidor och appar. Men har ni strukturerna och ledarskapet på plats för det?

Många organisationer kämpar med sitt produktägarskap. Kämpar med att kunna ta ett uthålligt ansvar för ett nätverk av olika digitala tjänster. Tjänster som behöver samverka med varandra för att kunna möta människors behov.

Vill du lära dig hur man gör?

För många blir produktägarskapet en kamp, eftersom det faktiskt är svårt att genomföra i många organisationer. Våra organisationsstrukturer och sätt att leda på, de formades i en annan tid. Innan digitaliseringen och behovet av avancerat produktägarskap.

Men nu är vi i ett läge där vi levererar värde genom digitala tjänster, och då måste vi lära oss organisera oss runt dessa. Det brukar betyda tre saker:

De här tre sakerna är dagens organisationer ofta ovana vid. Så vill ni lyckas behöver du och dina kolleger göra skillnad och hjälpa organisationen framåt.

Kursen hjälper dig

Den här kursen, Agilt ledarskap för digital omställning, den hjälper dig med tre saker:

Hur går kursen till?

Kursen löper över åtta veckor (17 april–9 juni 2023):

Under två veckor bedriver du självstudier:

Om du går kursen tillsammans med en kollega (det finns ett bra kompispris) kan ni med fördel arbeta tillsammans under dessa två veckor.

Sedan följer sex veckor av:

Vad krävs av deltagaren?

Sätt av minst 30 minuter per arbetsdag under dessa åtta veckor. Det låter kanske mycket, men det finns knep.

Du kanske kan använda din pendlingstid till att lyssna på materialet? Och vissa övningar kan ofta integreras i ditt ordinarie arbete.

Vad kostar det?

Kursen kostar 6 000 kronor plus moms. Det är 750 kronor per vecka.

Om du bjuder med dig en eller flera kolleger finns det möjlighet till bra rabatter!

Vem är du som lär ut?

Jag heter Ola Berg och arbetar med att hjälpa organisationer att:

Och detta har jag gjort på heltid, med goda resultat och nöjda kunder, sedan 2011.

Det låter intressant!

Du kan få prova att gå en bit av kursen, helt gratis!